Polityka jakości

JAKOŚĆ OSIĄGANA DZIĘKI SYSTEMOWI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Polityka jakości wdrażana jest przez szczegółowy system zarządzania jakością, który zgodny jest z wymaganiami ISO 9001:2008. Naszymi najważniejszymi założeniami są:

Gwarantujemy ścisłą współpracę z naszymi klientami, by móc rozpoznawać ich oczekiwania i dostarczać produkty i usługi, które przyczynią się do wzrostu ich dobrobytu.

Naszych dostawców traktujemy jak partnerów. Wspólnie z nimi pracujemy nad poprawą jakości naszych produktów, wymieniając się specjalistyczną wiedzą techniczną oraz stawiając sobie coraz to wyższe wymagania.

Ludzie są naszym najważniejszym zasobem. Dlatego są włączani w procesy podejmowania decyzji, pytamy ich o rady i uznajemy ich wkład oraz zaangażowanie. Poziom wiedzy pracowników jest stale podnoszony dzięki częstym sesjom szkoleniowym.

Poprzez wyznaczanie i kontrolowanie kluczowych wskaźników wydajności przyczyniamy się do zwiększenia sukcesu naszej firmy w przyszłości.

SO 9001 – 2008-English
ISO 9001 – 2008-German
ISO 9001 – 2008-Greek

Сертификат соответствия C-DE.MT14.B.00037

ALCO WARRANTY

SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

ALCO, jako jedna z wiodących firm przemysłowych, jest świadoma istotności zachowania bezpieczeństwa i higieny w miejscy pracy dlatego nieustannie dąży do zwiększenia bezpieczeństwa w swoich zakładach, zakładach partnerów oraz innych współpracujących firm. Aby tego dokonać, firma wdrożyła kompleksowy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.